Ukupne uštede ostvarene projektom iznose 24 milijuna kuna na godišnjoj razini

Podravka je uspješno završila implementaciju projekta pod nazivom “LeaNcO” (Lean Concept of administration excellence) – odnosno razvoj “lean” koncepta za izvrsnost u administraciji. Projekt LeanCo započeo je u ožujku 2013. godine, a za cilj je imao povećati učinkovitost triju poslovnih procesa, i to financija, administracije te procesa izvještavanja, priopćeno je iz Podravke.

Projekt LeaNcO vođen je u suradnji s konzultantskom kućom A.T. Kearney, a sastojao se od 17 mjera za poboljšanja, koje su bile zasebni, međusobno povezani projekti, sa svojim voditeljima i timovima za implementaciju.

Ti su se timovi sastojali od tri do pet članova iz različitih organizacijskih cjelina, s obzirom da je implementacija većine mjera bila među-funkcijska te je za implementaciju mjere bilo nužno promijeniti način rada kroz nekoliko različitih organizacijskih cjelina. Zbog toga je u implementaciji LeaNcO projekta u Podravki direktno bilo uključeno više od 50 zaposlenika.

Implementacijom spomenutih 17 mjera u procesima financija, administracije i izvještavanja ostvarene su planirane uštede u iznosu od 24 milijuna kuna na godišnjoj razini i to zbog efikasnijeg korištenja resursa te uštede u raznim materijalnim troškovima.

Većina LeaNcO mjera zahtijevala je uvođenje novih IT rješenja, kojima bi se ubrzali pojedini procesi, primjerice putem odvijanja procesa u e-obliku kroz e-Obrazac. S tim u vezi uvedeno je nekoliko novih e-Procesa te novih funkcionalnosti SAP-a.

Organizirana je i nova organizacijska cjelina, e-Pisarnica, za upravljanje poštom, odnosno dokumentacijom koja će se od sada čuvati u digitalnom obliku.

Implementacija mjera obuhvaćala je i ukidanje velikog broja nepotrebnih izvještaja te ukidanje četiri društva unutar Grupe Podravka (Lero d.o.o., Koti nekretnine d.o.o., Podravka Inženjering d.o.o. i Poni d.o.o.).

Implementacija pojedinih LeaNcO mjera provodi se i na ostala poduzeća Grupe Podravka što će zasigurno dovesti do novih, značajnih ušteda, uvjereni su u Podravki.