untitledČak 40% muškaraca kosu pere samo jednom tjedno, gotovo 60% njih nikada ne koristi kreme za lice, ali je pritom pohvalno da se svakodnevno tušira više od polovice ispitanika

Osobna higijena muškaraca uvijek je vrlo intrigantna tema pa smo stavove hrvatskih potrošača odlučili provjeriti putem anketnog istraživanja koje je obuhvatilo nacionalno reprezentativni uzorak od 191 muškog ispitanika.

Zanimljivosti u dobivenim rezultatima ogledaju se u relativno rijetkom pranju kose – gotovo 40% ispitanika to radi samo jednom tjedno, zatim u tome što gotovo 60% njih nikada ne koristi kreme za lice, ali je pritom pohvalno da se svakodnevno tušira više od polovice ispitanika.

Trećina ispitanih muškaraca (32,7%) navodi da se brije svakodnevno, a potom slijedi udio od 22,3% ispitanika koji se briju svaki drugi dan. Jednom tjedno to čini njih 14,8%, nekoliko puta tjedno 12,6%, a nekoliko puta mjesečno njih 4%. Da se uopće ne briju ističe pak 13,7% sudionika ankete.

Za razliku od brijanja, kada je riječ o pranju kose muškarci se nisu osobito iskazali. Naime, najveći dio njih, čak 38,7%, ističe da pere kosu jednom tjedno, što nikako ne sugerira visoki stupanj osobne higijene u tom aspektu.

osobna-njega-muskarci-graf1Ostatak uzorka je ipak osvjetlao obraz jačega spola pa tako nalazimo 25,8% ispitanika koji kosu peru nekoliko puta tjedno, dok svakodnevno to čini 18,2%, a svaki drugi dan 17,4% anketiranih muškaraca.

Ne koristim kreme za lice odgovorilo je 58,4% ispitanika kada smo ih upitali koriste li ovaj proizvod za njegu kože. Nasuprot tome, svakodnevno kremu za lice koristi 16,1% muškaraca, nekoliko puta tjedno to čini njih 13,7%, a 11,8% ističe da ih koristi nekoliko puta mjesečno.

osobna-njega-muskarci-graf2Tuširanje je svijetla točka osobne higijene kod muškaraca jer se više od polovice njih (53,3%) tušira svaki dan. Ostatak zauzimaju dva odgovora vrlo slične frekvencije: nekoliko puta tjedno ima 26,1% udjela, a svaki drugi dan 19,7%. U rang statističke greške ulazi 0,9% onih koji se tuširaju jednom tjedno.

Na kraju smo odlučili provjeriti i vjeruju li muškarci više brendovima ili trgovačkim markama. Dominantnu pobjedu odnijeli su brendovi proizvoda muške njege s 94% udjela, dok je preostalih 6% pripalo proizvodima trgovačkih marki.

osobna-njega-muskarci-graf3Istraživanje su proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal tijekom rujna 2016. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 191 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.