U prvih sedam mjeseci 2020. godine ukupno je 43,4% vrijednosne prodaje sira dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

U kategoriju sireva ubrajamo komade/blokove sira, svježi sir, sirne namaze, sir u listićima, ribani sir te kremaste i slatke sireve. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije. Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2020. do srpnja 2020. godine prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 3,7% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja istodobno povećana za 4,3%. U okviru promatrane kategorije ukupno je 43,4% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine čak 99,9% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 0,1%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 4,4%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od čak 93,9%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 26,2%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su komadi/blokovi sira najviše podložni prodaji kroz promocije, dok najveći rast udjela promotivne prodaje bilježi kategorija kremastih i slatkih sireva. Sir u listićima predstavlja kategoriju koja je najmanje podložna prodaji kroz promocije.