atlantic grupa-znak-midiAtlantic Grupa je u prvome kvartalu 2016. godini ostvarila 1,2 milijarde kuna prihoda od prodaje što predstavlja pad od 0,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 5,1 posto na 103,9 posto dok je neto dobit porasla za 1,6 posto na 45,3 milijuna kuna.

Značajan rast prihoda Atlantic grupa je ostvarila u strateškom poslovnom području Delikatesni namazi, distribucijskom području Slovenija i strateškoj distribucijskoj regiji HoReCa, ali taj pozitivan učinak u potpunosti je anuliran padom prodaje strateškog poslovnog područja Sportska i aktivna prehrana te strateškog distribucijskog područja Srbija.

Na slabije poslovne rezultate utjecala su i nepovoljan tečajna kretanja, koja su se očitovala kroz prosječnu deprecijaciju ruske rublje od 17,7 posto i prosječnu deprecijaciju srpskog dinara od 1,9 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Ako se izuzme efekt nepovoljnih kretanja tečajeva ruske rublje i srpskog dinara, prihodi od prodaje bilježe rast od 0,7 posto.

Komentirajući financijska ostvarenja i ključne poslovne događaje u prvom kvartalu 2016. godine, Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, istaknuo je: “Nakon izvrsnih rezultata ostvarenih u prošloj godini, Atlantic Grupa nastavlja provoditi strategiju daljnje internacionalizacije poslovanja širenjem distributivne mreže na nova tržišta. Konačni je cilj ovako definirane strategije značajno povećanje udjela izvan regionalnih tržišta u ukupnom prihodu kompanije. Tijekom prvog kvartala 2016. godine dovršavane su aktivnosti na uspostavi vlastitih distributivnih kompanija u Njemačkoj i Austriji te će u narednim razdobljima fokus biti na ulistanju naših brendova kod ključnih kupaca na tim tržištima. Istovremeno nastavljamo s razvojem ukupnog poslovanja, otvaranjem novih specijaliziranih prodavaonica Farmacia, lansiranjem novih proizvoda i razvojem portfelja, osvajanjem novih tržišta te nesmanjenim fokusom na razvoj distributivne mreže u regiji. U nastavku 2016. godine nastavit ćemo s aktivnim upravljanjem rizicima i optimizacijom poslovanja te upravljanjem financijskim obvezama kompanije.”