Promotivna prodaja gotovo je jednako zastupljena kod sredstava za strojno pranje posuđa s 57,5% i sredstava za ručno pranje posuđa s 56,4%, dok je kod sredstava za strojno ispiranje i sjaj posuđa taj udio ipak dosta manjih 37,1%.

Kategorija sredstava za pranje posuđa uključuje sredstva za ručno pranje posuđa, za strojno pranje posuđa te sredstva za strojno ispiranje i sjaj posuđa.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do lipnja 2019. prodaja ove kategorije zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 3,8%, dok je količinska prodaja zabilježila pad od 3,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U okviru promatrane kategorije ukupno 54,5% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja. Promotivna prodaja gotovo je jednako zastupljena kod sredstava za strojno pranje posuđa s 57,5% i sredstava za ručno pranje posuđa s 56,4%, dok je kod sredstava za strojno ispiranje i sjaj posuđa taj udio ipak dosta manjih 37,1%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 93,9% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 6,1%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 5,6%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od čak 34,5%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 26,1%.