Veliki konzumenti kategorije ističu kako su im prilikom kupovine najvažnije osobine proizvoda, odnosno procjenjuju proizvode na temelju njihovih karakteristika. Na primjer, važna je kvaliteta i pouzdanost te da proizvodi služe svrsi. Modernost ili popularnost proizvoda nije važan faktor u odlučivanju pri kupovini za velike konzumente tjestenine.

U okviru BRANDpuls istraživanja Hrvatska prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju tjestenine te brendova unutar nje. Ovi marketinški pokazatelji važni su nam za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2021. godine na području Hrvatske.

Među Hrvatima u dobi od 16 do 64 godina, lako ćemo pronaći osobe koje konzumiraju tjesteninu barem ponekad, odnosno oko 95% stanovnika Hrvatske navedene skupine je konzumira. Na razini procjene populacije, radi se o 2.477.741 potrošača. Kada bismo potrošače još detaljnije segmentirali, možemo vidjeti kako se radi o 39% velikih konzumenata (heavy users) koji konzumiraju tjesteninu barem četiri do šest puta tjedno, zatim 34% srednjih konzumenata (medium users) koji konzumiraju tjesteninu jednom tjedno te 22% malih konzumenata (light users) koji konzumiraju tjesteninu dva do tri puta mjesečno ili rjeđe.

Izvor: Ipsos

VELIKI KONZUMENTI
Žene i muškarci podjednako pripadaju velikim konzumentima, odnosno konzumiraju tjesteninu barem tri do četiri puta na tjedan. Prema postotku u određenim dobnim kategorijama, najviše potrošača ove kategorije pronalazimo u dobnim skupinama od 30 do 49 godina, dok po obrazovnom statusu najveći broj konzumenata ima srednjoškolsko obrazovanje. Ako pogledamo regionalnu podjelu, možemo reći da se nijedna regija ne ističe kao ona u kojoj imamo iznadprosječni ili ispodprosječni broj velikih konzumenata (usporedno s veličinom populacije u svakoj od regija). Tako nam ovi potrošači u postotku najviše dolaze s područja Zagreba i okolice te sjeverne Hrvatske.

Veliki konzumenti ističu kako su im prilikom kupovine najvažnije osobine proizvoda, odnosno procjenjuju proizvode na temelju njihovih karakteristika. Na primjer, važna je kvaliteta i pouzdanost te da proizvodi služe svrsi. Modernost ili popularnost proizvoda nije važan faktor u odlučivanju pri kupovini za velike konzumente kategorije. Po pitanju prehrambenih sklonosti, veliki konzumenti skloniji su nezdravijoj i lošijoj hrani, ali su toga svjesni. Također, nisu zainteresirani za prehrambene novitete, dijete ili ekološku prehranu.

Izvor: Ipsos

STAVOVI I BRENDOVI
Uzimajući u obzir dva najpozitivnija odgovora, “U potpunosti se slažem” i “Uglavnom se slažem”, četiri petine velikih konzumenata često koristi različite oblike tjestenine. Oko 69% ističe da koriste tjesteninu zbog brze i lake pripreme, dok oko polovice navodi važnost prirodnih sastojaka tjestenine, bez aditiva te se slaže da su trgovačke marke jednako kvalitetne kao i proizvođačke marke tjestenina.

Izvor: Ipsos

Unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, tj. odnos potrošača prema brendu specifičnih kategorija poput kategorije tjestenine. Najvažniji indikator koji pratimo je razina korištenja (“usage”) kao najbolji marketinški indikator koji govori o vitalnosti brenda te o veličini potrošačke mase koja nam je dostupna u određenom trenutku. Prema našem modelu, konzumenti brenda su ga konzumirali u posljednjih mjesec dana. U hrvatskoj populaciji velikih konzumenata tjestenine između 16 i 64 godine, top 3 brenda prema korištenju su Barilla, Marodi i Pasta Zara.

Vodeći brend u ovoj kategoriji je Barilla, odnosno dvije trećine velikih konzumenata kategorije koristilo je ovaj brend u posljednjih mjesec dana, što je dva puta veći postotak korisnika nego kod sljedeća dva brenda.

BRANDpuls je Ipsosov alat za brand i marketing management koji nudi detaljnu analizu tržišta i dubinsku analizu potrošača na velikom broju proizvodnih kategorija. BRANDpuls kombinira tržišne indikatore s različitim tipovima podataka kao što su demografija, psihografija, kupovne navike i korištenje medija. Podaci su dostupni za tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Izvor: Ipsos

Uz korištenje brendova, pratimo i razinu lojalnosti brendovima. Naš model lojalnosti dijeli potrošače na četiri segmenta pri čemu se mjeri lojalnost ali i dostupnost potrošača drugih brendova. Ovaj model uzima u obzir korištenost brenda, važnost brenda pri kupovini, ocjenu imidža i odnos prema konkurentskim brendovima.

Vodeći brand u kategoriji na temelju kriterija lojalnosti je Barilla sa 16% lojalnih potrošača kategorije. Baza lojalnih potrošača najveća je vrijednost brenda. Naime, lojalni su potrošači spremni platili više cijene te iskazuju veću otpornost na marketinške kampanje konkurentskih brendova i manji otpor pri poticanju na ponovnu kupnju. Lojalnost brendu temelji se na tržišnim procjenama potrošača, ali i na emotivnom odnosu kupaca s određenim brendom. Stoga je važno praćenje imidža brenda, rad na imidžu te kontinuirano uvjeravanje u vrijednost brenda, kako bi se unaprijedila ili održala ista razina lojalnosti potrošača.