istrazivanje trzista-midiOd ukupno 400 ispitanih tvrtki njih 228 u svom poslovanju koristi informacije o tržištu, a samo 28 pritom se služi uslugama agencija za istraživanje tržišta, što zasigurno nije neka pohvalna razina.

Na pitanje koristi li vaša tvrtka u svom radu informacije o tržištu (na bilo koji način i iz bilo kojeg izvora), ukupno 57% ispitanih donositelja odluka u domaćim poduzećima odgovara potvrdno.

01-koristi li vaša tvrtka u svom radu informacije o tržištu (na bilo koji način i iz bilo kojeg izvoraOd tih 228 tvrtki njih 67,5% do informacija o tržištu dolaze kroz razgovor s partnerima/klijentima, a 64,5% putem medija. Interni podaci o klijentima/potrošačima izvor su informacija za 56,6% poduzeća, stručna literatura za njih 40,4%, a statistička izvješća za 28,9% sudionika ankete. Uz pomoć istraživačkih agencija do informacija o tržištu dolazi pak 12,3% ispitanih (ukupno 28 poduzeća).

na koji nacin dolazite do informacija o trzistuUpitani u kojoj se mjeri njihova tvrtka oslanja na podatke iz istraživanja tržišta kako bi unaprijedili poslovanje, najveći broj glasova (40,8%) skupio je odgovor “donekle”. Sljedeći po vrijednosti je odgovor “vrlo malo” s 23,2%, a nije tako daleko niti “u značajnoj mjeri” s 18,4% udjela. “Uopće ne” je odgovor koji je dalo 11% ispitanih donositelja odluka u domaćim poduzećima, a “jako puno” njih samo 6,6%.

kojoj se mjeri njihova tvrtka oslanja na podatke iz istraživanja tržištaPogledamo li strukturu 28 poduzeća koja koriste usluge istraživačkih agencija, vidimo kako se najviše koristi vrsta istraživanja usmjerena na utvrđivanje zadovoljstva kupaca/klijenata s udjelom od 71,4%. Relativno slično kotiraju testiranje novih proizvoda ili usluga (prije ili nakon izlaska na tržište) s 53,6%, analiza marketinških aktivnosti (predtestiranje reklama, učinkovitosti oglašavanja i sl.) s 50% te optimizacija cijena s 46,4% udjela.

koja je od sljedecih istrazivanja provodila vasa tvrtkaS jednakim udjelom (39,3%) potom dolaze segmentacija tržišta te istraživanje praćenja medija, dok praćenje tržišnih udjela ima 32,1%, a istraživanja poznatosti i snage brenda 28,6% udjela. Gledano u budućnost, ukupno 63,2% poduzeća koja koriste informacije o tržištu (228 tvrtki) ističe kako planiraju zadržati istu razinu ulaganja kao i dosad. Više nego dosad ulagat će 18,9%, a manje nego dosad 18% tvrtki.

hoce li vasa tvrtka u narednim godinama ulagati u istrazivanje trzistaIstraživanje su tijekom ožujka 2016. godine proveli magazin Ja TRGOVAC i agencija Hendal na reprezentativnom uzorku od 400 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po pet vrsta djelatnosti (proizvodnja, graditeljstvo, turizam, trgovina, prijevoz/usluge) i tri veličine poduzeća (0-50, 51-500, 501 i više zaposlenih). Ispitanici su bili osobe odgovorne za donošenje odluka u poduzeću.