velepromet-vukovar-midiVelepromet Vukovar je dioničko društvo sa sjedištem u Vukovaru s više od pola stoljeća dugom tradicijom uspješnog poslovanja.

Današnje društvo Velepromet Vukovar d.d. osnovano je 1960. godine udruživanjem lokalne trgovine Općine Vukovar. S obzirom na poslovnu orijentaciju, danas se u osnovnoj funkciji nalazi 22 objekta sa 120 zaposlenih, a dio obnovljenih objekata je u funkciji najma.

Imajući u vidu visoki nivo gospodarske aktivnosti i nacionalnog dohotka Općine Vukovar, tvrtka je prije rata imala vrlo razvijenu mrežu od 130 maloprodajnih jedinica koje su na području općina Vukovar, Vinkovci i Osijek imale više od 700 zaposlenih, dok su kroz djelatnost veleprodaje pokrivala gotovo cijelu Slavoniju.

Ratna zbivanja su u značajnoj mjeri utjecala na opseg i karakter poslovanja te je veliki broj objekata u ratu srušen, oštećen ili devastiran. U fazi mirne integracije Velepromet Vukovar je opet aktiviran, no nažalost u vrlo teškom stanju te je privatiziran 2002. godine nakon čega je uslijedio proces konsolidacije.