lana-hudecek-igor-cutuk-i-boska-trbojevicCilj je priručnika promicati primjerenu jezičnu praksu u poslovnoj komunikaciji, a kako je tijekom trogodišnje pripreme nadrastao prvotnu ideju, tvrtka će ga pokloniti zajednici

Coca-Cola HBC Hrvatska svojim je zaposlenicima podijelila Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, prvi priručnik čiji je cilj podizanje razine jezične kulture u komunikaciji unutar tvrtke i izvan nje, tj. u međusobnoj poslovnoj komunikaciji njezinih zaposlenika i komunikaciji zaposlenika s dionicima, kupcima i potrošačima.

Iz tvrtke navode kako je jezični priručnik praktično pomagalo u obliku jezičnoga savjetnika nastalo na temelju zbirke tekstova lektoriranih u protekle tri godine, a koja uključuje tekstove namijenjene unutrašnjoj i vanjskoj komunikaciji koja se u tome razdoblju odvijala unutar Coca-Cole HBC Hrvatska.

“Jezični priručnik nastao je u okviru naših stalnih nastojanja da poslujemo u skladu s načelima društvene odgovornosti, a to je svakako i odgovornost prema vlastitu jeziku. Priručnikom koji smo podijelili zaposlenicima želimo pridonijeti podizanju razine njihove jezične kulture i primjerene poslovne komunikacije. Nadamo se da će to biti primjer dobre prakse koji će slijediti i druge tvrtke”, pojasnila je Boška Trbojević, direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošću i direktorica projekta Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska.

Jezični priručnik pripremili su Lana Hudeček, znanstvena savjetnica iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Maja Matković, dugogodišnja voditeljica lektora i redaktora u Večernjemu listu, i Igor Ćutuk, voditelj odnosa s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska, koji je tijekom protekle tri godine vodio projekt Kultura poslovne komunikacije čiji je cilj bio podizanje razine poslovne komunikacije u tvrtki.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska dio je toga trogodišnjeg projekta. Ima 272 stranice i sastoji se od dvaju dijelova: klasičnoga priručnika u kojemu se zaposlenike upućuje u osnovna pravila hrvatskoga standardnog jezika i pravila primjerene poslovne komunikacije te rječnika u kojemu se abecednim redom nude rješenja za strane i domaće riječi, izraze i pojmove s kojima se zaposlenici susreću u svakodnevnome radu.

Kako je tijekom pripreme priručnika prikupljeno više od dvije tisuće riječi i naziva, među kojima su mnogi prvi put uspostavljeni u hrvatskome jeziku, u suradnji s jednom od vodećih stručnjakinja za hrvatski standardni jezik, priručnik je prerastao svoju prvotnu namjenu te je u obliku u kojemu je objavljen dobro pomagalo i za opću primjenu u drugim tvrtkama i temelj za podizanje razine jezične kulture u poslovnoj komunikaciji uopće. Coca-Cola HBC Hrvatska zato ga je odlučila pokloniti Hrvatskomu poslovnom savjetu za održivi razvoj.

“Kao poslovna organizacija koja okuplja članove poslovnih subjekata koji su prepoznali važnost i aktivno promiču održivi razvoj potičemo svoje članove da ulažu u aktivnosti društveno odgovornoga poslovanja i da se na taj način ne samo zalažu za prihvaćanje odgovornosti za održivi razvoj zajednice, nego mu i aktivno doprinose. Jezični priručnik pokazuje da Coca-Cola razumije bit društveno odgovornoga ponašanja jer je ovaj projekt primjer jedinstvene i izvorne društveno odgovorne aktivnosti koja spaja znanje i trud, a rezultat je nemjerljiv doprinos za zajednicu u vidu  podizanja kulture jezične i poslovne komunikacije. Čestitke Coca-Coli na iznimnome trudu uz preporuku upućenu svima da se u svojoj poslovnoj komunikaciji pokušaju služiti napucima iz ovoga priručnika”, izjavila je Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR).

HR PSOR priručnik će objaviti na svojim mrežnim stranicama , čime će se svim zainteresiranima omogućiti slobodno korištenje njime i njegovo preuzimanje.

Priprema Jezičnoga priručnika Coca-Cole HBC Hrvatska odvijala se od listopada 2008. do rujna ove godine u okviru projekta Kultura poslovne komunikacije.

Uz odabir priručničke i rječničke građe uključivala je i niz potprojekata kojima je cilj bio uvođenje ujednačene, normirane komunikacije, između ostaloga i na jezičnoj razini.

Tvrtka je tako 2009. godine donijela dokument u kojemu je kao pravopisni standard prihvatila rješenja iz Hrvatskoga pravopisa autora Stjepana Babića, Božidara Finke i Milana Moguša iz 1996. godine.

Donesena su i Postupovna pravila za unutrašnje i vanjske komunikacije, kojima se među ostalim zaposlenike uputilo i na etičnu poslovnu komunikaciju te na važnost usmjerenosti hrvatskomu kupcu i potrošaču utemeljenu na primjeni primjerenoga jezičnog standarda.

Godine 2010. izmijenjen je  cjelokupan ustroj tvrtke i jezično su uređeni nazivi svih ustrojbenih jedinica (tvrtkini dotadašnji sektori postali su odjeli, službe, jedinice i podjedinice), a trenutačno se radi na usklađivanju naziva radnih mjesta svih zaposlenika i njihovoj jezičnoj provjeri.

U pripremi je i normiranje napisa na naljepnicama proizvoda te na promocijskim materijalima, čime će se nastojati podignuti i razina komunikacije s kupcima i potrošačima.

Vrijednost je ovoga djela i u tome što se Jezičnim priručnikom Coca-Cole HBC Hrvatska omogućuje da svaki zaposlenik samostalno primjenjuje jezična rješenja i poboljša vlastito poznavanje jezika i poslovne korespondencije te prepozna pravilne nazive u svojemu poslovnom okružju i njima se služi.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska nastajao je tijekom posljednje tri godine, a pozdravili su ga vodeći ekonomski stručnjaci i jezikoslovci te poslovni partneri tvrtke, kaže se u priopćenju.