Na bosansko-hercegovačkog konzumenta tjestenine slavne osobe imaju veliki utjecaj prilikom kupovine proizvoda, dok hrvatskom konzumentu reklame pomažu da obavi najbolju kupovinu. Slovenskom konzumentu kupovina preko interneta olakšava život, a srpski pak konzumenti uživaju u kupovini poklona.

U ovom ćemo se broju posvetiti konzumaciji tjestenine na tržištima Adria regije te prikazati podatke za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju koji ukazuju na sličnosti i razlike među konzumentima tjestenine u ove četiri zemlje. Iako popularnost tjestenine dolazi iz Italije, vidimo da je postotak konzumenata tjestenine visok na području Adria regije. Podaci ipak pokazuju da blizina talijanske granice utječe na razinu korištenja jer je postotak korisnika najveći u Sloveniji (98%), a najniži u Srbiji (84%).

KUPCI I BRENDOVI
Ono što TGI istraživanje čini različitim od ostalih istraživanja, osim velikog uzorka, pokrivenosti cijele zemlje i kontinuiranosti je da je to “single source” istraživanje, odnosno da jedna osoba odgovara na sva pitanja koja upitnik sadrži. Pored konzumacije hrane i pića, korištenja proizvoda za domaćinstvo te medijskih preferencija, u TGI istraživanju postoji i više od 250 stajališta koja se odnose na razne životne sfere.

Jedan od najvažnijih koraka u procesu prodaje i marketinga je poznavanje tzv. sociografskih značajki korisnika. Taj važan korak lakše stvorimo uz pomoć podataka iz TGI istraživanja koji odgovaraju na pitanje kakav je Vaš korisnik odnosno kupac, kako se odaziva na ponude i što ga privuče na kupovinu. Na bosansko-hercegovačkog konzumenta tjestenine slavne osobe imaju veliki utjecaj prilikom kupovine proizvoda. Hrvatskom konzumentu reklame pomažu da obavi najbolju kupovinu. Slovenskom konzumentu kupovina preko interneta olakšava život, dok srpski konzumenti uživaju u kupovini poklona.

Barilla je najpopularnija marka tjestenine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, dok je u Srbiji na prvom mjestu proizvođač Danubius.
Možemo zaključiti da među korisnicima tjestenina nema velikih demografskih razlika između država pri čemu demografska podjela po spolu ipak naginje ženskoj populaciji.

Mogu se vidjeti sociografske i psihografske razlike s obzirom na učestalost ove popularne talijanske delicije tipične za narod u cjelini. Talijanski “štih” ostaje u Adria regiji kroz široku upotrebu tjestenine.