Gotovo 70% velikih korisnika kategorije u kućanstvu uvijek ima mnogo različitih proizvoda za čišćenje. Pritom među velikim korisnicima kategorije nema nekih prevelikih razlika u stavovima kada je u pitanju domaći ili strani proizvod za čišćenje, a ako je neki proizvod moderan ili popularan to ih samo po sebi neće potaknuti na kupnju.

U okviru BRANDpuls istraživanja prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju univerzalnih proizvoda za čišćenje u kućanstvu te brendove unutar nje. Ovi su nam marketinški pokazatelji važni za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2018. godine na području Hrvatske.

Veliki postotak hrvatskih potrošača, njih ukupno 73%, u dobi od 15 do 64 godine koristi proizvode za čišćenje u kućanstvu barem ponekad. Ukupno 24% ispitanika ne obavlja ovakvu vrstu poslova u kućanstvu, a tek 3% njih nikad ne koristi kategoriju. Velikih korisnika (heavy users), odnosno onih koji koriste navedenu kategoriju četiri do šest puta tjedno ima 23%. Na umjerene korisnike (medium users), odnosno one koji koriste proizvode za čišćenje dva do tri puta tjedno otpada 20%, dok malih korisnika (light users) koji koriste kategoriju barem ponekad brojimo 30%. Pritom ukupno 56% korisnika kategorije ne smatra odviše bitnim koju marku proizvoda za čišćenje kupuju.

PROFIL VELIKIH KORISNIKA
Ukupno 75% velikih korisnika kategorije proizvoda za čišćenje nalazimo među ženskom populacijom. Najviše ih ima među osobama u dobi od 40 do 49 godina s prosječnim prihodima kućanstva te nešto češće iznad prosjeka na području Dalmacije. Prilikom kupovine bitne su im osobine proizvoda, odnosno proizvode biraju prvenstveno prema njihovim karakteristikama, npr. na temelju kvalitete i pouzdanosti ili na temelju stečenog povjerenja u marku i zemlju porijekla. Bitno im je i da kupljeni proizvod služi svojoj svrsi te izbjegavaju davati novac za proizvode koji ničemu ne služe. Ako je neki proizvod moderan ili popularan to ih samo po sebi neće potaknuti na kupnju.

Skloniji su smirenom životnom stilu, odnosno u središtu njihovih životnih ciljeva nalazi se obiteljska harmonija. Manje su skloni provodu, hedonizmu i materijalizmu.
Interes pokazuju prema zdravlju i uređenju doma. Zanima ih prvenstveno zdrav život i uređenje vlastitog stambenog prostora.

STAVOVI I KORIŠTENJE
Gotovo 70% velikih korisnika kategorije u kućanstvu uvijek ima mnogo različitih proizvoda za čišćenje. Među velikim korisnicima kategorije nema nekih prevelikih razlika u stavovima kada je u pitanju domaći ili strani proizvod za čišćenje, točnije skoro isti postotak ih se slaže tj. ne slaže s tvrdnjom da radije kupuje domaći nego strani proizvod za čišćenje.

Osim općenitog praćenja kategorije proizvoda za čišćenje u kućanstvu, unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, tj. odnos potrošača prema brendu. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja važno je za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Korisnici brenda su isti konzumirali u posljednjih šest mjeseci.

Među velikim korisnicima kategorije proizvoda za čišćenje u kućanstvu od 15 do 64 godine u Hrvatskoj vodeći je brend Domestos koji je u zadnjih šest mjeseci koristilo 67% potrošača. Na drugom se mjestu nalazi Arf s praktički istim postotkom od 67%, a treći je s 57% udjela brend Ajax.